Villkor


Priser:

Priserna är i svenska kronor och är exklusive gällande moms för närvarande 25%.
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av ändrad moms eller onormalt stora förändringar i valutaläget eller inköpspriser.


Betalning:

Samtliga varor betalas mot faktura 10 dagar netto, förskottsbetalning, kreditkort eller via leasing efter sedvanlig kreditgodkännande ifrån våra samarbetspartner.


Äganderättsförbehåll:

Säljaren förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal.
Köparen får till dess samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal fullgjorts ej försälja, pantsätta, uthyra eller på annat sätt begränsa säljarens äganderätt.


Leveranstid:

Maskiner som finns på lager levereras inom 3-5 arbetsdagar.
Om varan ej finns på lager så varierar leveranstiden beroende på våra leverantörers lager.
Givetvis kan ni hämta maskinerna i vårt lager direkt utan extra kostnad.


Transportskador:

Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall du omedelbart anmäla detta direkt till transportören.


Garanti:

På nya maskiner så lämnas det 1 års fabriks- eller reservdelsgaranti, på samtliga våra maskiner som ligger under kategori Begagnade produkter samt Demo- / mäss-ex produkter lämnar vi 3 månaders reservdelsgaranti.
Handhavande fel ingår ej i garantin och debiteras kunden.
Samtliga garantiärenden måste först anmälas till Restaurang Maskins Poolen / Tripad AB, där vi i första hand utför servicen själva.
Garantitiden gäller mån-fre 08.00-17.00. Övrig tid är jourtid som debiteras.


Installation:

Installation tillkommer på samtliga maskiner.
Samtliga med undantag 400V maskiner levereras utan sladd och måste installeras av behörig tekniker.
Samtliga 230V maskiner levereras med vanlig 230 V stickkontakt.


Reservationer:

Vi reserverar oss för felaktigheter och misstag avseende priser och produkter på denna hemsida inklusive länkade sidor.
Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella bristsituationer eller leveranssvårigheter av presenterade produkter.
Vi reserverar oss för prisförändringar och sortiments-/produktförändringar utanför vår kontroll.


Handpenningar:

För varor där handpenning erlagts ansvarar vi för varan i 2 månader om ej annat angetts. Samtliga avbeställningar vid betald handpenning återbetalas ej.


Avbeställningar:

Samtliga avbeställningar debiteras med 50% av köpeskillingen.


Kunduppgifter:

Alla uppgifter om våra kunders köp och betalningar är strikt konfidentiella och lämnas ej vidare.